Računovodstvo

Računovodja je oseba, ki opravlja računovodske storitve. Naloga računovodje je, da za podjetje pripravlja in izdeluje finančna poročila, obdeluje računovodske podatke in pregleduje statistiko financ.

Računovodsto pa imenujemo oddelek, ki se ukvarja z financami podjetja.

računovodstvo

Temeljni dokument v računovodstvu so knjigovodstvo in poslovne knjige. Knjigovodstvo podjetju omogoča vpogled v poslovne rezultate skozi mesečna poročila.

Mesečna poročila prikazujejo uspeh in bilanco stanja podjetja. Takšni podatki so običajno shranjeni v arhivu podjetja in so dobro zavarovani.

Naloga računovodje ali računovodstva je, da opravlja storitve, povezave s financami.

Ali potrebujete računovodjo?

Ko ustavnovite svoje podjetje je pomembno, da si na začetku zagotovite izkušenega računovodjo, ki bo poskrbel, da bo vaše podjetje poslovalo v skladu z zakoni, vodil bo tudi različna poročila, na primer računovodska, finančna,…

računovodja

Računovodja skozi leto beleži in omogoči jasen vpogled v poslovanje vašega novega podjetja, prav tako pa naj bi vam pripravil predloge za izboljšave, da lahko podjetje še izboljšate in na kakšen način.

Računovodja vas bo razbremenil in opravil nekaj dela namesto vas.