Triglav nezgodno zavarovanje

Triglav nezgodno zavarovanje

Triglav nezgodno zavarovanje je odlična in pametna odločitev, saj se v življenju zgodijo nepredvidljivi in ne zaželjeni dogodki takrat, ko jih najmanj pričakujem in najmanj želimo.

Velikokrat se zgodi, da na svojo varnost premalokrat pomislite in na to ne dajete velikega poudarka in pozornosti. Vendar, ko se pa pripeti nesreča ali nezgoda pa si želite, da bi o tem razmišljali več časa.

Da bi se v primeru nezgode ali nesreče, ki bi se lahko pripetila vam ali pa družinskim članom izognili dodatnim, visokim in ne zaželjenim stroškom je dobro razmisliti o triglav nezgodnemu zavarovanju.

Triglav nezgodno zavarovanje je namenjeno otrokom, staršem, starejšim. Lahko pa seveda zavarujete tudi osebne predmete, kot so vozila, nepremičnine, živali itd.

Uredite lahko tudi zavarovanje za potovanje, odpoved potovanja, osebno zaščito, za primer smrti, varnost bančne kartice, pokojnino in še mnogo drugih stvari. Triglav nezgodno zavarovanje lahko sklenete tudi preko njihove online storitve.

Vzajemna nezgodno zavarovanje

Vzajemna nezgodno zavarovanje vam nudi mnogo odličnih ponudb za zavarovanje vas in vaše družine, prav tako pa tudi ostalih stvari za katere želite poskrbeti in jih zavarovati v primeru nezaželjene nezgode, ki se v današnjih časih rada pripeti, sploh takrat ko si to najmanj želite in najmanj pričakujete.

Vzajemna nezgodno zavarovanje lahko sklenete ob starosti 18 let pa do starosti 65-ga leta. Na voljo imate možnost zavarovanja za celotno družino. Pri sklenitvi vzajemna nezgodnega zavarovanja, se vam ponudi oziroma vam pripada ogromno ugodnosti. Pri sklenitvi boste prejeli popust za zavarovance vzajemne, darilo pri sklenitvi paketa, nezgodno mesečno rento za obdobje 10ih let in kritje stroškov  za različne medicinske pripomočke.

Na voljo imate mnogo izbiro zavarovalnih paketov. Bodite pozorni na višino premije oziroma zavarovalne vsote v primeru invalidnosti. Pravilna izbira vam lahko močno olajša finančni zalogaj, ki se pojavi ob nezgodi. Da bi izbrali res pravi paket zase, se posvetujte z svetovalcem, ki vam bo znal najbolje svetovati in vam predlagati paket, ki bo ustrezal vašim željam in potrebam.