Skrbni pregled poslovanja podjetja 

pregled poslovanja podjetja

Skrbni pregled poslovanja podjetja je široko področje dela, ki je razdeljene na posamezne sklope. To so računovodski-finančni skrbni pregled, davčni skrbni pregled, poslovni skrbni pregled ter pravni skrbni pregled. 

Pregled poslovanja podjetja, kjer je v ospredju računovodsko-finančni pregled, se osredotoča na cilj ocene dejanskega položaja podjetja. Strokovnjaki pri tem uporabljajo povsem lastne metode in tudi tehnike analiziranja, saj najpogosteje uradni računovodski izkazi ne odražajo resnične finančne slike. 

Davčni pregled poslovanja vsebuje analize vseh tistih elementov, ki so nujno potrebni za objektivno oceno plačila dejanskih davčnih obveznosti ter oceno potencialnih davčnih obveznosti.

Poslovni pregled analizira t. i. mehke elemente, ki določajo konkurenčni položaj podjetja ter na ta način vplivajo na odločitev možnega kupca o nakupu podjetja. 

Pravni pregled poslovanja podjetja vsebuje pregledovanje pravnih vidikov poslovanja podjetja, in sicer s ciljem, da se ugotovi stopnja morebitnih pravnih tveganj za kupca oziroma prodajalca. 

Ocena vrednosti podjetja ali vrednotenje podjetja 

Ocena vrednosti podjetja se naredi na podlagi mednarodnih standardov, ki jim moramo slediti tudi v naši državi. Poglavitna naloga vsakega ocenjevalca je, da z uporabo najustreznejših metod ter tehnik vrednotenja naročniku razkrije, kolikšna je dejanska oziroma objektivna vrednost podjetja. 

Ocena vrednosti podjetja oziroma vrednotenje se za naročnika izdela za najrazličnejše namene. Med njimi pa so najpogosteje tisti, ki so povezani s presojo o določitvi cene za delež ali delnico v podjetju; s presojo o določitvi cene za delež ali delnico v postopku dokapitalizacije podjetja; s presojo o določitvi menjalnega razmerja za deleže ali delnice pri postopku združitve dveh podjetij oziroma v postopku pripojitve enega podjetja k drugemu; z vrednotenjem naložbe ali delnice v poslovnih knjigah. 

Ocena vrednosti podjetja najpogosteje temelji na metodah bodočih diskontiranih denarnih tokov, primerljivih transakcij ter na metodi likvidacijske vrednosti. 

Če vas na to temo zanima še kaj več in bi tudi sami želeli naročiti oceno vrednosti svojega ali katerega koli drugega podjetja, potem na spletu najdite podjetje, ki se s tem profesionalno ukvarja.