Delo s podatki ni enostavno

Excel tečaj

Pogosto si mislimo, da je urejanje podatkov eno izmed enostavnejših del na področju informacijske tehnologije. Včasih vidimo zaposlitvene oglase, ki zahtevajo spretnosti pri vnašanju, obdelavi in uporabi informacij v podatkovnih bazah, kar se sicer sliši dokaj enostavno, a v resnici zahteva poglobljeno znanje in mnoge spretnosti, ki jih pridobimo samo z resnim delom v programskih okoljih, ki se uporabljajo za ta namen.

Razsežnost tega področja lahko učinkovito razkrije kak nadaljevalni Excel tečaj, ki predstavi naprednejše funkcionalnosti in presenetljive zmogljivosti tega priljubljenega pisarniškega programa. Mnogi znamo urejati podatke v tabelah in morda oblikovati tudi lepe grafe za predstavitev informacij, a Excel tečaj ponudi še mnoga naprednejša znanja – predvsem je veliko dela z izdelavo podrobnejših poročil, z analizami podatkov, pripravo projekcij in podobno. Poleg tega se Excel tabele in na ta način shranjene podatkovne baze lahko učinkovito povezujejo z drugo programsko opremo, recimo z namiznimi ali spletnimi aplikacijami. Za obdelavo podatkovnih zbirk služi programski jezik SQL, ki je pri svojem delu zelo zmogljiv in vsestranski, a spet terja dobro znanje in nekaj izkušenj, če želimo ta potencial docela izkoristiti.

Lahko se torej odločimo za Excel tečaj, prav tako se lahko posvetimo odkrivanju možnosti, ki jih odpira programski jezik SQL. Ugotovili bomo, da gre za zelo kompleksno področje, ki strokovnjakom omogoča veliko več, kot bi si mislili na prvi pogled. Še zdaleč ne gre le za hranjenje podatkov v urejenih tabelah, temveč lahko ta orodja služijo tudi resnemu poslovanju in poganjanju kompleksnih programov. Nadalje je možno programski jezik SQL nadgraditi z različicami za upravljanje spletnih podatkovnih baz, tako se lahko lotimo urejanja spletnih strani in trgovin, odpirajo pa se številne možnosti, ki jih skriva področje dela s podatki. Ne smemo misliti, da je tisto, kar se kaže na površju, tudi vse, kar se tiče dela na tem področju.